การทำใบขับขี่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ

สอบใบขับขี่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ เพราะในปัจจุบันการทำใบขับขี่ใช้เวลาสองถึงสามวันโดยประมาณ หรือมากกว่า เนื่องจากพื้นที่ อบรมใบขับขี่ นั้นมีค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณผู้ขับขี่ในประเทศบ้านเรา ทำให้รอคิวนานกลายเป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมาก จนเกิดเป็นความขี้เกียจที่จะไปสอบ แต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยกังวลว่าจะไม่มีเวลาไปสอบใบขับขี่ ไม่ต้องกังวลเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ เพราะกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานสามารถจัดอบรมเพื่อการสอบใบขับขี่ได้ ลดปัญหารอคิวนานเป็นเดือน เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปตามกรมการขนส่งทางบกเพียงอย่างเดียว นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบพื้นที่แออัดในกรมขนส่ง อีกทั้งสามารถย่นระยะเวลาในการทำใบขับขี่อีกด้วย ลดความเบื่อหน่ายของการไปนั่งรอคิวอบรมใบขับขี่ที่กรมขนส่งได้มากจริงๆ

สอบใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถยนต์แอดวานซ์ทุกสาขามีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถเปิดหลักสูตรต่างๆ ได้ดังนี้

หลักสูตรรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า – รอบค่ำ เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ธรรมดา ราคา 5,500 บาท

หลักสูตรรถจักรยานยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 1,000 บาท 

รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว

หลักสูตรรถบรรทุกเพื่อการขนส่งพร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 6,000 บาท 

รับเฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคลแล้ว

อบรมใบขับขี่ 5 ช.ม. อบรมทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00 – 13.30 น. และรอบ 10.30 – 16.00 น.

สำหรับผู้ที่เรียนพร้อมสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียน

1. การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90% โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล สอบผ่านโปรแกรม E-classroom
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบ โดยคณะกรรมการจากโรงเรียน (ครูผู้ฝึกสอน)

การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียน สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสมัครเรียนโดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก