การเตรียมความพร้อมในการทำใบขับขี่

การเตรียมความพร้อมในการทำใบขับขี่

การเตรียมความพร้อมในการทำใบขับขี่
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการขับรถอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับ ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบขับขี่ เอกสารราชการที่แสดงการได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนสาธารณะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วใบขับขี่จะสามารถออกได้เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องและผ่านการทดสอบขับขี่ โดยในหลายประเทศนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกการขับรถหรือขับออกสู่ท้องถนน ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำใบขับขี่มีการเพิ่มรูปแบบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทำให้ผู้อบรมมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ทำใบขับขี่ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?
เริ่มต้นในการทำใบขับขี่นอกเหนือจากการเตรียมเอกสารนั้นคุณจะต้องมีความพร้อมในการขับอย่างเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในขับรถที่ดีระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะสอบใบอนุญาตขับขี่จะต้องไม่มีโรคประจำที่ทางผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมลงความเห็นว่ามีอันตรายต่อการขับรถ มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเป็นอย่างดี รวมถึงสำรวจคุณสมบัติด้านการขับขี่ที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสามารถที่จะสอบถามและฝึกอบรมได้จากทางโรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถกับการออกใบขับขี่
โดยในปัจจุบันทางขนส่งทางบกได้มีการส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมในการเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อที่จะดำเนินการในการฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่ และการทดสอบให้กับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับขี่ ภายใต้การดูแลและกำกับของทางกรมขนส่งทางบก ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากทางโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่มีการรับรองจากทางกรมการขนส่งทางบก สามารถที่จะนำเอกสารรับรองหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว มาขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบใด ๆ

โดยหลังจากที่คุณสมัครเรียนกับทางโรงเรียนสอนขับรถ ครบตามช่วงเวลาแล้ว ก็จะมีการทดสอบตามหลักสูตรสอนขับรถ ที่จะมีการประเมินผลในด้านของกฏหมายและความรู้พื้นฐานในการขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ มีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากทางเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่หลังจากผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสอนขับรถก็จะมีการออกประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรขับรถให้กับผู้ที่เรียนครบทุกรายวิชา ทุกชั่วโมงและผ่านทางทดสอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติตามเกณฑ์กำหนด ก่อนที่จะนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ที่ไม่ต้องทดสอบใด ๆ อีกนั่นเอง

การทำใบขับขี่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ

สอบใบขับขี่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ เพราะในปัจจุบันการทำใบขับขี่ใช้เวลาสองถึงสามวันโดยประมาณ หรือมากกว่า เนื่องจากพื้นที่ อบรมใบขับขี่ นั้นมีค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณผู้ขับขี่ในประเทศบ้านเรา ทำให้รอคิวนานกลายเป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมาก จนเกิดเป็นความขี้เกียจที่จะไปสอบ แต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยกังวลว่าจะไม่มีเวลาไปสอบใบขับขี่ ไม่ต้องกังวลเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ เพราะกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานสามารถจัดอบรมเพื่อการสอบใบขับขี่ได้ ลดปัญหารอคิวนานเป็นเดือน เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปตามกรมการขนส่งทางบกเพียงอย่างเดียว นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบพื้นที่แออัดในกรมขนส่ง อีกทั้งสามารถย่นระยะเวลาในการทำใบขับขี่อีกด้วย ลดความเบื่อหน่ายของการไปนั่งรอคิวอบรมใบขับขี่ที่กรมขนส่งได้มากจริงๆ

สอบใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถยนต์แอดวานซ์ทุกสาขามีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถเปิดหลักสูตรต่างๆ ได้ดังนี้

หลักสูตรรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า – รอบค่ำ เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ธรรมดา ราคา 5,500 บาท

หลักสูตรรถจักรยานยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 1,000 บาท 

รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว

หลักสูตรรถบรรทุกเพื่อการขนส่งพร้อมสอบใบขับขี่ ราคา 6,000 บาท 

รับเฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคลแล้ว

อบรมใบขับขี่ 5 ช.ม. อบรมทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00 – 13.30 น. และรอบ 10.30 – 16.00 น.

สำหรับผู้ที่เรียนพร้อมสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียน

1. การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90% โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล สอบผ่านโปรแกรม E-classroom
2. การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดสอบ โดยคณะกรรมการจากโรงเรียน (ครูผู้ฝึกสอน)

การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียน สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสมัครเรียนโดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก

error: Content is protected !!