อบรมใบขับขี่ + เรียนท่าสอบ

หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ + เรียนท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนไปสอบจริง
ราคา 1500 บาท
  • หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • + เรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า 2 ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบเอง ที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง + เรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า 2 ชั่วโมง ราคา 1,500 บาท(นักเรียนต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้วเท่านั้น สถานที่เรียนสนามฝึกหัดขับรถบรมราชชนนี)

หลักสูตรนี้ เฉพาะผู้ต้องการทำใบขับขี่ (ขอใหม่) กับกรมการขนส่งทางบกฯ เท่านั้น โดยผู้เรียนจะได้อบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 ชั่วโมง และเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า จำนวน 2 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผลการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อนำไปติดต่อขอสอบใบขับขี่จริงกับทางกรมการขนส่งทางบกฯ ต่อไป

1. อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
หน้าสำนักงานขนส่งสวนผักเขตพื้นที่ 2 และ สนามฝึกขับรถบรมราชชนนี 
รอบเช้า เวลา

08.00 น- 13.00 น.

 รอบบ่าย เวลา

11.00 น. – 16.00 น.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
(1.30ชั่วโมง) (1.30 ชั่วโมง) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2 ชั่วโมง) (2 ชั่วโมง) การขับรถอย่างปลอดภัย
(1 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
(30 นาที) (30 นาที) การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

2. ภาคปฏิบัติเรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า 2 ชั่วโมง

สอนภาคปฏิบัติ โดยครูฝึกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกฯ จำนวน 2 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเข้าท่าสอบ 3 ท่า ที่จะต้องทำการสอบกับกรมการขนส่งทางบก พร้อมเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ (รวมค่ารถยนต์-ค่าน้ำมัน-ครูฝึกสอน-สนามฝึกหัดขับรถ)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
– ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
– ต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ (ขอใหม่เท่านั้น)

หลักฐานการสมัครเรียน
– บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3) สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ ที่สนามฝึกหัดขับรถถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 จะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ การเดินทางสะดวกมากครับ มีรถตู้โดยสาร และรถเมล์วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนหลายสาย เมื่ออบรมเสร็จสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

Phone 24/7
02-1585379, 097-252-2255 091-7812555
Operating Hours
Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
Sat-Sun: 09:00 am – 15:00 pm
error: Content is protected !!