หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่

อบรมสอบใบขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

500 บาท
(ขอใหม่)
  • หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี

อบรมสอบใบขับขี่ หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งสวนผัก พื้นที่ 2) จุดเด่น อยู่หน้าขนส่งพื้นที่ 2 (สวนผักซอย 4 – ตลิ่งชัน)
กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดหน้าสำนักงานขนส่งสวนผักเขตพื้นที่ 2
รอบเช้า เวลา

08.00 น- 13.30 น.

 รอบบ่าย เวลา

10.30 น. – 16.00 น.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
(2ชั่วโมง) (2 ชั่วโมง) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) การขับรถอย่างปลอดภัย
(1 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
(1 ชั่วโมง) (1 ชั่วโมง) การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล


หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด พร้อมสำเนา
  2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)นำมาในวันอบรม หากไม่สะดวกติดต่อเจ้าที่ค่ะ ค่าใบรับรองแพทย์ 150 บาท รวมค่ามอเตอร์รับจ้างไปกลับคลีนิค แล้วค่ะ
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน หากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
  4. ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

  1. โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งพื้นที่ 2 สวนผักซอย 4)

สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ ที่สวนผัก หน้าขนส่งพื้นที่ 2 จะเปิดให้บริการทุกวัน รอบเช้า 08.00 น- 13.30 น. รอบบ่าย 10.30 น. – 16.00 น ไม่เว้นวันหยุด

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการ อบรมสอบใบขับขี่ กับทางโรงเรียน สามารถนำใบรับรองไปติดต่อขนส่ง เพื่อเริ่มต้นขบวนการขอสอบใบขับขี่ได้ทันที  ซึ่งจะช่วยทำให้สะดวกและประหยัดเวลาของคุณมากยิ่งขึ้น

Phone 24/7
02-4412197, 097-252-2255 091-7812555
Operating Hours
Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
Sat-Sun: 09:00 am – 15:00 pm
error: Content is protected !!