โรงเรียนสอนขับรถให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เมื่อพูดถึงการใช้รถใช้ถนนแล้ว เรามักเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ที่ร้ายแรงสุดก็ถึงแก่ชีวิต จะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามหากเราไม่ประมาทและมีสติ อีกทั้งมีความรู้ในเรื่องการขับรถ รู้เรื่องกฎหมาย กฎจราจร เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้ เป็นการดีที่มีการเปิดสอนขับรถสำหรับคนที่ยังขับรถไม่เป็นโดยโรงเรียนสอนขับรถ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากขับรถเป็น ขับอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความมั่นใจทุกครั้งที่ขับรถออกไปยังท้องถนน

ไม่เรียนไม่รู้ไม่ลงมือทำไม่เป็น
ถ้าเราอยากขับรถเป็น เราก็ต้องรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในรถ ปัจจุบันมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ บางคนก็อยากเรียนรู้ทั้งสองแบบ หรือบางคนก็อยากเรียนรู้แค่เกียร์ออโต้ นอกจากรู้เรื่องระบบของรถแล้ว การขับรถก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎจราจร ชีวิตของผู้อื่น ตามคำกล่าวที่ว่า ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาท ซึ่งทางโรงเรียนสอนขับรถนั้นก็คำนึงถึงสิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่ผู้เรียน

นอกจากจะเป็นความรู้ทางด้านทฤษฎีแล้ว การลงมือปฏิบัติหรือขับรถนั้นจะทำให้ผู้เรียนขับรถได้จริง ๆ เพราะครูผู้สอนจะคอยอยู่ข้างกายเพื่อให้คำแนะนำ นำพาผู้เรียนไปพบกับทุกสถานการณ์บนท้องถนน เช่น อาจจะต้องถอยรถเข้าจอด การขับรถขึ้นห้างสรรพสินค้า การขับรถขึ้นสะพาน ซึ่งคนใช้รถใช้ถนนจะต้องเจอ

ทุกสถานการณ์บนท้องถนนหากเราได้สัมผัส ได้ทดสอบ ได้ทำมาแล้ว มันจะเกิดเป็นความมั่นใจ ว่าเราทำได้ทำสำเร็จ เมื่อเรามีความมั่นใจในการขับขี่เพราะได้ผ่านการฝึกหัดมาแล้ว เราก็จะไม่มีความกลัวในการออกถนนใหญ่ และสามารถมีรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัวได้ในคราวจำเป็น

จะว่าไปแล้วการขับรถเป็นก็มีประโยชน์มากแถมยังเพิ่มโอกาสในการทำงานอีกด้วย เพราะถ้าบริษัทหรือหน่วยงานไหนต้องการพนักงานขับรถ หรือเป็นงานที่ต้องขับรถไปก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การเรียนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถพร้อมได้รับใบขับขี่ จึงครบองค์ประกอบของการใช้ยานพาหนะที่เป็นผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

คนที่ขับรถได้ก็มีมากมายสังเกตได้จากท้องถนนที่มีผู้ใช้รถยนต์จำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุบัติเหตุหรือการทำผิดพรบ.จราจรเกิดขึ้น เราจึงเห็นคนที่ถูกปรับถูกจับบ่อยครั้ง แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากห้องเรียนของโรงเรียนสอนขับรถมาก่อน เราก็จะมีความระมัดระวัง ขับรถโดยความไม่ประมาทไม่ไปชนเขาทำให้เสียเวลาเสียเงินทอง พกใบขับขี่ติดตัวเสมอ เพราะเรามีความรู้และมีความชำนาญในการขับรถในภาคสนามเราจึงปลอดภัยในทุกสถานการณ์