การเตรียมความพร้อมในการทำใบขับขี่
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการขับรถอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับ ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบขับขี่ เอกสารราชการที่แสดงการได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนสาธารณะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วใบขับขี่จะสามารถออกได้เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องและผ่านการทดสอบขับขี่ โดยในหลายประเทศนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกการขับรถหรือขับออกสู่ท้องถนน ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำใบขับขี่มีการเพิ่มรูปแบบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทำให้ผู้อบรมมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ทำใบขับขี่ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?
เริ่มต้นในการทำใบขับขี่นอกเหนือจากการเตรียมเอกสารนั้นคุณจะต้องมีความพร้อมในการขับอย่างเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในขับรถที่ดีระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะสอบใบอนุญาตขับขี่จะต้องไม่มีโรคประจำที่ทางผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมลงความเห็นว่ามีอันตรายต่อการขับรถ มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเป็นอย่างดี รวมถึงสำรวจคุณสมบัติด้านการขับขี่ที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสามารถที่จะสอบถามและฝึกอบรมได้จากทางโรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถกับการออกใบขับขี่
โดยในปัจจุบันทางขนส่งทางบกได้มีการส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมในการเปิดโรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อที่จะดำเนินการในการฝึกอบรมใบอนุญาตขับขี่ และการทดสอบให้กับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับขี่ ภายใต้การดูแลและกำกับของทางกรมขนส่งทางบก ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากทางโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่มีการรับรองจากทางกรมการขนส่งทางบก สามารถที่จะนำเอกสารรับรองหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว มาขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบใด ๆ

โดยหลังจากที่คุณสมัครเรียนกับทางโรงเรียนสอนขับรถ ครบตามช่วงเวลาแล้ว ก็จะมีการทดสอบตามหลักสูตรสอนขับรถ ที่จะมีการประเมินผลในด้านของกฏหมายและความรู้พื้นฐานในการขับขี่และบำรุงรักษารถยนต์ มีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากทางเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่หลังจากผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสอนขับรถก็จะมีการออกประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรขับรถให้กับผู้ที่เรียนครบทุกรายวิชา ทุกชั่วโมงและผ่านทางทดสอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติตามเกณฑ์กำหนด ก่อนที่จะนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ที่ไม่ต้องทดสอบใด ๆ อีกนั่นเอง