บริหารงานโดย

รุ่งโรจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ (อ.เก่ง) วศม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบและประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน

จากปัญหาดังกล่าว เราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ภาคเอกชน ที่มีสนามฝึกสอนขับรถมาตรฐานและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรรหาครูฝึกมืออาชีพและมีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ จนสามารถสอบใบขับขี่และอบรมสอบใบขับขี่ที่สนามได้เลย

โดยมีสถิติผู้เรียนและสอบใบขับขี่ได้มากกว่า 80% ในครั้งแรกและสอบผ่าน 100% ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ด้วยคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าว จึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนขับรถกับทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก จนต้องขยายสาขาทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

เป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตรโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่สอบใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง โดยการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกฯ จากประสบการณ์กว่า 10 ปี เราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อาทิ

  1. การออกแบบสนามฝึกสอนที่มีความต่อเนื่องของท่าฝึก และจำนวนหลายช่องฝึกทำให้ผู้เรียนไม่ต้องรอคิวนาน และสามารถเปลี่ยนความเร็วรถในสนามได้ เนื่องจากเป็นสนามมาตรฐานขนาดใหญ
  2. หลักสูตรการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งใบขับขี่และสามารถขับรถได้จริงบนท้องถนน
  3. การตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งเรื่องของเวลาเรียนและการสอบใบขับขี่

– เมื่อผู้เรียนได้เรียนครบชั่วโมงตามหลักสูตรแล้ว สามารถสอบใบขับขี่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอสอบพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่ยังเรียนไม่จบ เพราะจะทำให้ต้องเสียเวลามาสอบอีก 1 วัน และต้องรอทั้งวันกว่าจะได้สอบ
– สถานที่สอบและอบรมอยู่ใกล้กับขนส่งฯ ดังนั้นผู้เรียนเมื่อสอบผ่านแล้ว สามารถนำใบรับรองไปทำใบขับขี่ได้ภายในวันเดียวกัน
– โรงเรียนสามารถจัดสอบใบขับขี่ได้ทุกวัน ดังนั้นผู้เรียนสามารถกำหนดวันสอบได้เอง โดยไม่ต้องไปเสียเวลาลางาน เป็นต้น

กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์

ปัจจุบันมีผู้สนใจ ประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการเป็นจำนวนมาก และเรา คือ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ปัจจุบันเรามีโรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านการรับรองแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการในเครือแอดวานซ์ อีกมากกว่า 10 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเราจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอน

  1. การออกแบบอาคารและสนามฝึก สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่งฯ
  2. หลักสูตรกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ
  3. เครื่องทดสอบข้อเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) รุ่นใหม่ Advance Model
  4. เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา
  5. หนังสือประกอบการเรียน การสอน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากเราได้โดยตรง โทร. 081-3715980

เน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่อาเซี่ยน

ดังนั้นผู้เรียนกับทางโรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์ จะไม่ใช่เพียงแค่ขับรถเป็น และสอบใบขับขี่ได้เท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของลูกหลานในสังคมไทยสืบไป

ใบขับขี่ไม่ได้มีไว้ขาย ถ้าอยากได้ต้องมาเรียน

error: Content is protected !!